تماس با پارس سرویس

آدرس و شماره تماس دفتر مرکزی:
انتهای خیابان ایران – سه راه امین حضور- بازار بزرگ امیر کبیر

021-33500079

خدمات و پشتیبانی:
021-38429

پارس سرویس در کل استان تهران